ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μέλη ΔΕΠ του Τμήματος

Γεώργιος Πανουτσόπουλος
Καθηγητής
Επικοινωνία: 2721045308/ gpanouts@go.uop.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Τετάρτη 10:00-13:00 (γραφείο Γ:0.03, Νέο Κτίριο, ισόγειο έναντι Γραμματείας)

Αριστέα Γκιοξάρη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Επικοινωνία: 2721045326 / a.gioxari@go.uop.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 10:00-13:00 (γραφείο Γ:2.03, Νέο Κτίριο, 2ος όροφος)

Κωνσταντίνα Αργύρη
Επίκουρος Καθηγήτρια
Επικοινωνία: 2721045339 / kargyri@uop.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη – Τετάρτη -Πέμπτη 11:00-13:00 (γραφείο Γ:2.03, Νέο Κτίριο, 2ος όροφος)

Μαρία Δημητρίου
Επίκουρος Καθηγήτρια
Επικοινωνία: 2721045338 / m.dimitriou@go.uop.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα – Τρίτη – Τετάρτη 10:00-13:00 (γραφείο Γ:2.04, Νέο Κτίριο, 2ος όροφος)

Σωτήριος-Σπυρίδων Βαμβακάς
Επίκουρος Καθηγητής
Επικοινωνία: 2721045337 / svamvakas@go.uop.gr

Ώρες γραφείου: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη 10:00-13:00 (γραφείο Γ:2.04, Νέο Κτίριο, 2ος όροφος)

Παρασκευή Ντετοπούλου
Επίκουρος Καθηγήτρια (αναμένεται ΦΕΚ διορισμού)
Επικοινωνία: p.ntetopoulou@uop.gr

Μέλη Ε.Ε.Π. του Τμήματος

Αναστασία Περρέα
Επικοινωνία: 2721045334 / aperrea@go.uop.gr

Ώρες γραφείου: Δευτέρα -Παρασκευή 10:00-12:00 (γραφείο Δ:1.08, Νέο Κτίριο, 1ος όροφος)

Μέλη Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος

Σταύρος Νικολόπουλος
Επικοινωνία: 2721045334 / nikiplos@go.uop.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη 10:00-13:00 (γραφείο Δ:1.08, Νέο Κτίριο, 1ος όροφος)

Μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Πανεπιστημίου

Ιωάννης Καπόλος
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επικοινωνία: i.kapolos@uop.gr

Θεόδωρος Βαρζάκας
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
Επικοινωνία: t.varzakas@uop.gr

Ανδρέα-Παόλα Ρόχας Χιλ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Νοσηλευτικής
Επικοινωνία: arojas@uop.gr